Бесплатна испорака за нарачки над 500 ден.
Продажен салон
Академска книга
Скопје 1000 Македонија
бул. Партизански Одреди 23
Тел. број: +389 2 3125 510
Моб. тел.: +389 71 214 276
Е-пошта: akademskakniga01@gmail.com
Администрација
Академска книга
Скопје 1000 Македонија
бул. Партизански Одреди 23
Моб. тел.: +389 70 324 865 , +389 71 394 521
Е-пошта: akkcostumerservice@gmail.com

Техн.подршка на Веб страна
Академска книга
Скопје 1000 Македонија
бул. Партизански Одреди 23
Моб. тел.: +389 70 324 865 , +389 71 394 521
Е-пошта: akkcostumerservice@gmail.com

Веб-страна: http://www.akademskakniga.mk
Работно време на Продажен салон
бул. Партизански Одреди 23

ноември - април
од понеделник до петок 09:00-21:00
Сабота и недела 10:00-20:00
мај-октомври
од понеделник до петок 09:00-22:30
Сабота и недела 10:00-20:00