Нашата контакт страна
Академска книга
Скопје 1000 Македонија
бул. Партизански Одреди 23
Телефонски број: +389 2 3125 510
Мобилен Телефонски број: +389 78 469 852
Е-пошта: aleksandar@aleksandarpavlovski.com