Бесплатна испорака за нарачки над 500 ден.
Политика за приватност

Изјава за заштита на приватноста и собирање на лични податоци на корисниците и нивното користење

Полиса на приватност
Наша обврска за почитување на приватноста на корисницте

АКАДЕМСКА КНИГА се залага за почитување на принципот на приватност во собирањето, користењето и заштитата на корисничките информации. Со согласност со овие начела ДТУ АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје:
- Доставува известување до корисниците по воспоставена пракса
- Овозможува избор на начинот на кој податоците ќе се користат во маркетиншки цели
- Обезбедува можност за ажурирање или измена на податоците
- Ја ограничува достапноста до Вашите информации
- Овозможува контакт во врска со прашања кои се поврзани со заштитата на приватноста 
ДТУ АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје со особена почит се однесува кон сопствените купувачи и одговорно е посветена во управувањето со информациите за корисниците. Голема внимание се посветува за заштитата на личните податоци, во согласност со постоечките закони за заштита на приватноста и во согласност со интерните стандарди и пракса.

Полиса за заштита на приватноста АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје

Оваа полиса ги опишува информации и пракса за заштита на приватноста која се применува во малопродажните објекти на АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ, WEB страницата www.akademskakniga.mk и сите други локациите, настани и случувања на кои од страна на АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ. Кога ќе ни ги доставите Вашите лични информации, се согласувате на праксата на користење на информациите на начин како што е опишано во оваа полиса.
Применливоста на оваа полиса не важи за WEB страниците надвор од домеинот akademskakniga.mk и ДТУ АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје, а од кои се пристапува преку WEB на АКАДЕМСКА КНИГА преку поврзувањето со други интернет презентации кои се во сопственост на трети лица. Истовремено би сакале да ви укажеме да ја прочитате полисата за заштита на приватноста и на останатите интернет страници се со цел да дознаете на кој начин тие ги собираат, користат, разменуваат и ги заштитуваат Вашите податоци.

Видови на известувања на корисниците

- Огласи
- Лифлети
- Newsletteri
- Поштански писма
- Каталози
- Телефонски јавувања

Видови на собрани информации

Информации кои ДТУ АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје може да ги собере:
- Вашите контакт информации ( име, презиме, поштенска и емаил адреса, број на телефон )
- Информации за наплата и испорака ( број на кредитна картичка, адреса за испорака )
- Информација за личниот избор (листа на посакувани производи)

Собирање на информации

Во текот на купување или во текот на користењето на нашиот сервис или услуга, можно е да Ви ги побараме Вашите лични податоци. Тоа може да се случи во следните случаи:
- За време на онлајн регистрацијата на корисничкиот налог
- При купување на производ
- Користење на одреден сервис или услуга
- При достава
- При учевство во наградни игри, поклони, анкети и истражувања
- Воспоставување на контакт преку WEB страната или директно во книжарниците на АКАДЕМСКА КНИГА
- При учевство во други активност на АКАДЕМСКА КНИГА

Користење на информации

Собраните информации се користат во следните случаи:
- Пополнување на форма на барање за информации
- Обезбедување и администрација на наградни игри, поклони, анкета и истражување
- Понуда на нови производи и сервиси
- Подобрување на ефективноста на нашата WEB страница, маркетиншки активности, сервиси и понуди
- Спроведување на истражувања и анализи
- Испраќање на информации во маркетиншки активности
- Објавување на други деловни активности

Собирање на информации за други или од други личности

Доколку ни доставите информации за други личности или доколку други личности достават информации за Вас, истите ќе бидат користено исклучиво во цели за кои се и доставени. 

Проследување на лични информации

akademskakniga.mk не продава или не ги изнајмува Вашите лични податоци кон трети лица

Обезбедување на сигурност за личните податоци

Било да купувате по пат на интернет или во нашите книжарници, се применуваат мерки на безбедност и рузмна претпазливост за да се спречи губење, злоупотреба или неовластен пристап кон Вашите лични податоци кои се под наша контрола. Akademskakniga.mk не е во можност да гарантира сигурност за било кој податок кој се доставува преку електронска пошта, така што тоа го правите на сопствена одговорност.
Со оглед дека сигурноста на Вашите лични податоци е од висок приоритет, превземени се одреден број на активности за да се овозможи доверлив, точен и сигурен трансфер на податоци. WEB страната akademskakniga.mk користи технологија на енкрипција, како што е Secure Sockets Layer (SSL), се со цел да се заштитат Вашите лични податоци за време на трансферот на податоците. SSL врши енкрипција на податоците од нарачката, како што се Вашето име, презиме, адреса и број на кредитната картичка.
За да го подигнеме нивото на сигурност, за време на креирањето на корисничкиот налог на нашите WEB страната, потребно е да одберете лична шифра која е потребно да содржи од 6 до 30 карактери вклучувајќи комбинација на букви и броеви. Вие сте одговорни за зачувување на тајноста на Вашата шифра или податоците за корисничкиот налог.

Користење на интернет колачињата ( Cookies ), останатите технологии и трети лица за собирање на податоци

Интернет колаче преставува мала датотека која WEB страната или емаил пораката му ја испраќа на Вашиот интернет читач, кој може да го сочува на Вашиот хард диск. Нашата WEB страница и емаил пораките користат интернет колачиња за да може максимално да ја персонализираат процедуарата на купување на нашата WEB страница.
Колачето симулира постојана конекција. Тие овозможуваат чување на информации за Вашето нагодување и сесиите, воедно дозволува пристап на WEB страната без повторна персонализација.
WEB читачот (browser) може да се подеси да не прифаќа интернет колачиња. Во тој случај ќе бидете во можност да ја гледате нашата WEB страница, но нема да можете да креирате кориснички налог или да направите нарачка. 
Нашиот WEB сервер автоматски прибира инфромации како што се (URL) WEB страница од која што сте дошле, кои страници сте ги посетиле на нашата интернет презентација, кој WEB читач го користите за преглед на нашата WEB страница и останатите статистички податоци кои ни помагаат да разбереме на кој начин посетителите ги користат нашата WEB страница.
WEB страницата akademskakniga.mk користи сервиси кои се обезбедени од трети лица и кои во наше име, по пат на интернет, го анализираат сообраќајот и посетеноста на нашата WEB страна. На тој начин може да бидат собрани анонимни информации за Вашата посета на нашата WEB страница и Вашата интеракција со нашите огласувања. За тие потреби може да се користат технологии слични на оние кои се опишани во претходните пасуси, за да се измери ефикасноста на купувањетп и емаиловите. 

Ажурирање на личните податоци

akademskakniga.mk се залага Вашите лични податоци да бидат точни и комплетни. Обезбедивме неколку различни методи за ажурирање на истите.
Доколку имате креирано кориснички налог на akademskakniga.mk, можете да ги ажурирате Вашите податоци по пријавата.
1.Испратете барање на емаил: podrska@akademskakniga.mk
2.Испратете барање на поштенската адреса:
АКАДЕМСКА КНИГА
Бул.Даме Груев 5/1
1000 Скопје
Република Македонија
Во случај да испратите емаил или поштенско писмо, би сакале да Ве замолиме да ги обезбедите актуелните информации и измените кои сакате да бидат направени.

Собирање на информации од деца

Akademskakniga.mk нема свесно или со умисла да собира лични податоци од деца по преку Интернет, кои се помлади од 13 години. 
Се залагаме за заштита на правата на децата!

Контакт

Доколку имате прашања или жалби кои се однесуваат на приватноста и сигурноста на Вашите податоци, или доколку имате сознанија или сомеж за нарушување на приватноста или сигурноста, Ве замолуваме да не контактирате на некој од следните начини:
1.Побарајте не на нашиот телефонски број: 02 30 80 300
2.Испратете емаил на: podrska@akademskakniga.mk
3.Испратете писмо на поштенска адреса:
АКАДЕМСКА КНИГА
Бул.Даме Груев 5/1
1000 Скопје
Република Македонија

Заштита на доверливите податоци за трансакциите за време на онлајн купување

За време на купување во интернет продавницата akademskakniga.mk поверливите информации која се пренесуваат преку јавната мрежа во заштитена (криптирана) форма со употребата на SSL протоколот и PKI системот, како моментално најактуелни (state of the art) технологија.
Сигурноста на податоците за време на купувањето, ги гарантира процесорот на платежните картици, НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, со тоа се комплетира процесот на наплата се одвива на страницата на банката. Ниту во еден момент податоците за платежната картичка не се достапни на нашиот систем.