Бесплатна испорака за нарачки над 500 ден.
Како да купам

Дали купувањео на Вашата страница е сигурна?

Купувањето е сигурно. Сите податоци за купувањето се видливи само на администраторот. Податоците за Вашата платежна картичка се шифрираат и  се достапни само на банката која ја извршува трансакцијата.

Начин на достава и трошоците на испорака?

Бесплатна достава низ цела Република Македонија за нарачки над 1500 ден преку DHL Express. 

Проценка на рокот за испорака

По испраќањето на нарачка преку интернет продавницата, за испорака на робата потребно е oд 2 – 5 работни дена

Враќање на робата 

Враќање на робата се користи исклучиво во случај на рекламација. Доколку робата е платена со платежна картичка преку интернет, ДТУ АКАДЕМСКА КНИГА ДООЕЛ Скопје се обврзува на поврат на средствата исклучиво преку VISA, MAESTRO методот на плаќање.

Услови за рекламација

Рекламации може да се поднесат во случај кога - испорачаниот производ е оштетен, некомплетен или не соодветсвува со спецификацијата на нарачката.

Рекламациите испраќајте ги на podrska@akademskakniga.mk

Заштита на доверливите податоци за трансакциите за време на онлајн купување

За време на купување во интернет продавницата akademskakniga.mk поверливите информации која се пренесуваат преку јавната мрежа во заштитена (криптирана) форма со употребата на SSL протоколот и PKI системот, како моментално најактуелни (state of the art) технологија.

 Сигурноста на податоците за време на купувањето, ги гарантира процесорот на платежните картици, НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД Скопје, со тоа се комплетира процесот на наплата се одвива на страницата на банката. Ниту во еден момент податоците за платежната картичка не се достапни на нашиот систем.